ตรวจสอบจำนวนวันที่ต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน

 
   รหัสผู้ใช้งาน     
   รหัสผ่าน     
   
 

คำแนะนำการตรวจสอบจำนวนวันที่ต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน

1 . กรอกรหัสผู้ใช้งานในช่อง รหัสผู้ใช้งาน เช่น username ของท่านเป็น user1 ให้ใส่ user1
2. กรอกรหัสผ่านปัจจุบันที่ท่านใช้งานได้อยู่ในช่อง รหัสผ่านปัจจุบัน
    หมายเหตุ หาก Username หรือ Password ของท่านที่ทำการทดสอบระบบการ Login แล้วไม่สามารถใช้งานได้ ท่านจะไม่สามารถทำตรวจสอบจำนวนวันที่ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านได้
5. ทำการกดปุ่ม ตรวจสอบ
6. ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลให้ท่าน
    หากระบบทำการตรวจสอบสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลให้ท่านเห็น