เตรียมพบกับ อีเมลโฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม!!!

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดแผนการปรับเปลี่ยนอีเมลให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์พกพา และปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานให้ดียิ่งขึ้น


ประกาศสำหรับผู้ใช้ระบบอีเมลใหม่

หากท่านเข้าสู่ระบบอีเมลแล้วพบกับหน้าจอด้านล่างให้ท่านคลิกลิงค์ที่แสดงบนหน้าจอ เพื่อเข้าสู่ระบบอีเมลได้ตามปกติหมายเหตุ: เมื่อท่านใช้งานอีเมลครั้งถัดไปให้ท่านเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ http://email.buu.ac.th


แจ้งเตือนเมลหลอกลวง

เนื่องด้วยมีเมลหลอกลวง เข้ามาใน กล่องจดหมายของบุคลากรมหาวิทยาลัยหลายท่าน โดยมีลักษณะข้อความเป็นการแจ้งเตือนเรื่อง เวปไซด์ฉุกเฉิน  โดยให้ท่านใส่ข้อมูลในการเข้าใช้งานระบบฯ ซึ่งทางสำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งว่าเมลฉบับดังกล่าวเป็นเมลหลอกลวงจากผู้ไม่ประสงค์ดี ดังนั้น ขอให้ท่านที่ได้รับเมลดังกล่าวทำการลบเมลฉบับนั้นทันที  หากท่านได้ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว ขอให้ท่านทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีครับ หากพบข้อสงสัยสามารถติดด่อมายังสำนักคอมพิวเตอร์ที่อีเมล administrator@buu.ac.th ครับ
สำนักคอมพิวเตอร์
17 เมษายน 2556

Tips of day

ท่านรู้ไหมว่า เมื่อลบจดหมายแล้วจดหมายของท่านยังอยู่ในรายการที่ถูกลบ (นับเป็นพื้นที่การใช้งานเมลของท่านด้วย) วิธีง่ายๆ ที่ไม่ต้องลบในรายการที่ถูกลบอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดเกี่ยวกับ User Account ที่ท่านรับจากสำนักคอมพิวเตอร์

          เมื่อท่านได้รับ User Account จากสำนักคอมพิวเตอร์ User Account ดังกล่าวสามารถใช้บริการต่างของสำนักคอมพิวเตอร์ได้ดังต่อไปนี้

User Account

        - Mail
             - บุคลากร เจ้าหน้าภายในมหาวิทยาลัย
             - นิสิต ข้อมูลเพิ่มเติม

        - Wireless Lan (เครือข่ายไร้สาย) ข้อมูลเพิ่มเติม

        - VPN (เครือข่ายเสมือน) ข้อมูลเพิ่มเติม

        - Lab Computer (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิต)

               - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ อาคารกองกิจการนิสิต อาคาร 60 พรรษามหาราชินี1 (QS1) อาคาร 60 พรรษามหาราชินี2 (QS2)

        - ระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้งานอินเตอร์เน็ต
              - เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ

        - E-learning (ระบบการเรียนการสอนออนไลน์) ข้อมูลเพิ่มเติม

        - File Server (เครื่องแม่ข่าย seashore.buu.ac.th)

          ** ท่านต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 180 วัน **
   (ท่านสามารถทำการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเองก่อนรหัสผ่านท่านหมดอายุ)

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา