วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

  ท่านสามารถทำเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยวิธีต่างๆดังนี้  
 
 1. เปลี่ยนจากหน้าเว็บเมลล์ของบุคลากร
 2. เปลี่ยนจากระบบเมลล์ของบุคลากร
 3. เปลี่ยนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการ Join Domain
 
 
 
1. วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านจากหน้าเว็บเมลล์ของบุคลากร
  สามารถทำการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ http://mail.buu.ac.th/th/Changepasswd.aspx  
     
2. วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านจากระบบเมลล์ของบุคลากร  
 
 1.  เข้าสูระบบเมลล์บุคลากร 
 2. เลือกเมนู ตัวเลือก (Option) ทางด้านขวามือบน
 3. เลือกเมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password) ทางด้านซ้ายมือ
 4. ทำการกรอกข้อมูลรหัสผ่านปัจจุบัน และ รหัสผ่านใหม่
 5. กดปุ่ม บันทึก (Save)
 
     
3. วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการ Join Domain  
   (ลักษณะเครื่องที่ทำการ Join Domain คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใช้งานโดยการเลือก Domain เป็น BUU)   
 
 1. กดปุ่ม Ctrl + Alt + Del
 2. ทำการกรอกข้อมูลรหัสผ่านปัจจุบัน และ รหัสผ่านใหม่
 3. กดปุ่ม OK